Adatvédelmi nyilatkozat

(2022.02.25-i állapot)

Adatvédelmi beállítások módosítása


Általános

Cégünk, a Ladenzeile GmbH [Kft.], inspirációs és termék-összehasonlítási portálokat tart fenn: a LadenZeile portált Németországban és Ausztriában, és a Shopalike portált Európa egyéb országaiban. Portáljaink asztali számítógépeken és mobil készülékeken hívhatók le, beleértve az alkalmazásokat (app) (a továbbiakban: weboldal). Mindig az az adatvédelmi nyilatkozat érvényes, amely a weboldal használatának időpontjában aktuálisan lehívható. Ez az Adatvédelmi nyilatkozat az Ön tájékoztatását szolgálja arra vonatkozólag, mely személyes adatok, milyen célból és milyen mennyiségben kerülnek kezelésre akkor, amikor Ön a mi weboldalunkat használja vagy az ott kínált szolgáltatásokat igénybe veszi. Személyes adatnak minősül az Ön személyével kapcsolatba hozható minden adat, például az Ön neve, címe, e-mail címe, felhasználói szokása és esetleg az IP-címe. Az adatkezelésre vonatkozó alábbi információk határokon túlmutató jelentőséggel bírnak valamennyi portálunk vonatkozásában, míg egyes speciális adatkezelésünk bizonyos portálokra korlátozódhat.

Felelős:

Ladenzeile GmbH
Zimmerstraße 50
10888 Berlin
Németország

(a továbbiakban: “cégünk”), e-mail útján elérhető a service@ladenzeile.com címen. További információk impresszumunkban találhatók.


Adatvédelmi megbízott

Az adatvédelmi megbízott e-mail útján érhető el a privacy@ladenzeile.com címen vagy postai címünkön a “Datenschutzbeauftragter” („Adatvédelmi megbízott”) megjelölésével (Ladenzeile GmbH, Datenschutzbeauftragter, Zimmerstraße 50, 10888 Berlin, Deutschland/Németország).

Amennyiben Ön a fent nevezett elérhetőségek vagy egy kapcsolatfelvétel céljára szolgáló űrlap útján lép velünk kapcsolatba, közölt adatait rögzítjük annak érdekében, hogy kérdéseit megválaszolhassuk. Az ebben az összefüggésben rögzített adatokat haladéktalanul töröljük azt követően, ha megőrzésük már nem szükséges, illetve kezelésüket korlátozzuk, amennyiben jogszabályban előírt megőrzési kötelezettségek vannak érvényben.


1. Az adatkezelés alapelve

Felhasználóink személyes adatainak védelmét rendkívül komolyan vesszük. Kizárólag akkor kezeljük az Ön személyes adatait, ha a jogszabályok az adatkezelést megengedik, vagy ha Ön az adatkezeléshez hozzájárult. Amennyiben ajánlatunk egyes funkciói érdekében szolgáltatókra hivatkozunk, vagy az Ön adatait reklám céljára szeretnénk felhasználni, az alábbi részletes információkat bocsátjuk az Ön rendelkezésére.


2. Weboldalunk használata

aa. Eleve rögzített adatok

Weboldalunknak inspirációs és termék-összehasonlítási portálként való használata elvben a személyes adatok megadása nélkül is lehetséges. Amennyiben Ön meglátogatja weboldalunkat, mi automatikusan csakis azokat a személyes adatokat rögzítjük, amelyeket az böngészője technikai okokból továbbít a szerverünkre. Ezen adatok a következők:


- IP-cím (álnevesítve)
- a mobil eszköz azonosítója
- a lekérdezés napja és órája
- esetleges időeltolódás a Greenwich Mean Time-hoz (GMT) képes
- a felhasználó által konkrétan felkeresett oldal
- a hozzáférés státusza/HTTP-statuscode (sikeres adatközlés, hiba stb.)
- a mindenkori továbbított adatmennyiség
- az a weboldal, amelyről a lekérdezés érkezik (Referrer-URL)
- böngésző
- az operációs rendszer vagy annak felülete
- a böngésző szoftver nyelve és verziója

Ezekre az adatokra főképp technikai okokból van szükség annak érdekében, hogy megmutathassuk Önnek a weboldalainkat és biztosítjuk ezek stabilitását és biztonságát. Ezeket az adatokat ezen túlmenően csakis statisztikai célból és kínálatunk tökéletesítése érdekében használjuk.

bb. IP-cím

Az IP-cím legalább átmeneti tárolása szükséges annak érdekében, hogy lehetővé tegyük a weboldal átvitelét a felhasználó számítógépére. Ennek során az IP-címet minden kezelés előtt lerövidítjük és ezt követően is csakis álnevesített formában kezeljük tovább. A nem rövidített és nem álnevesített IP-címet semmi esetben sem tároljuk és nem is kezeljük tovább. Ezáltal továbbá egy bizonyos régióból lehívott valamennyi weboldalunkon regionális vonatkozású tartalmakat jeleníthetünk meg. Ez az úgy nevezett geo-lokalizálás, azaz egy-egy weboldal-lehívásnak a felkeresés helyéhez történő hozzárendelése kizárólag az álnevesített IP-cím alapján történik és legfeljebb egy német szövetségi tartománynak illetve egy régiónak megfelelő földrajzi nagyságrendben. Az ily módon nyert földrajzi információk alapján minden esetben a felhasználó konkrét tartózkodási helyére vonatkozó következtetéseket lehet levonni. A mi szervereink saját biztonságunk érdekében ezen kívül 14 napra tárolják az Ön álnevesített IP-címét.

cc. Az Ön adatai

Ezen kívül az Ön következő személyes adatait kezeljük, ha Ön ezeket megadja nekünk, például egy regisztráció, egy nyereményjáték, egy tudakozódás / ajánlatkérés vagy egy hírlevél megrendelése stb. esetében:

- kommunikációs adatok (telefonszám, e-mail cím)
- bejelentkezési (login) adatok jelszóval
- kommentárok, hozzászólások és hasonlók

Ezen túlmenően weboldalaink optimális kialakítása és szolgáltatásaink keretében a reklámok optimális megjelenítése érdekében olyan adatokat is kezelhetünk és használhatunk (például sütik azaz cookie-k segítségével), amelyek ugyan nem tartalmazzák az Ön személyes nevét és adatait, jogilag azonban úgy nevezett pszeudonim (álnevesített) adatoknak tekintendők. Kérjük ezért, tanulmányozzák gondosan a sütikről szóló alább található információkat.


3. Az adatkezelés jogszabályi alapjai és céljai

Amennyiben a alábbiakban nem speciális jogszabályi alapokat említünk, abban az esetben a következők érvényesek: A személyes adatok kezelése az Európai Unió Általános adatvédelmi rendeletével (GDPR) összhangban egy szerződés vagy szerződéses rendelkezések végrehajtása alapján (GDPR 6. cikk b pont), a hozzájárulás megléte esetén (GDPR 6. cikk a pont), egy jogos érdek megléte (GDPR 6. cikk f pont), vagy egy jogszabályi előírás érvényessége alapján (GDPR 6. cikk c pont), valamint létfontosságú vagy közérdek védelme miatt (GDPR 6. cikk d pont) történhet.

Amennyiben személyes adatokat jogos érdekek alapján kezelünk, ez az adatkezelés csakis akkor történik, ha az jogos érdekeink érvényesítése céljából szükséges, és ha alapos mérlegelés alapján ezen érdekekkel szemben az Ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadsága nem élveznek elsőbbséget (GDPR 6. cikk f pont). A mi jogos érdekeink a következők:

- üzleti tevékenységünk végzése valamennyi munkatársunk és részvényesünk javára
- annak a lehetősége, hogy portálunkat személyre szabottan bocsáthassuk az Ön rendelkezésére, informálhassuk Önt partnereink termékeiről és folyamatosan javíthassuk szolgáltatásaink színvonalát és ezáltal forgalmunkat is növelhessük
- a csalások megelőzése, a hálózati és információs biztonság, valamint szolgáltatásaink illetve termékeink megbízhatóságának biztosítása, továbbá polgári jogi igényeink érvényesítése.

Az adatgyűjtés céljától eltérő célból történő adatkezelés esetében, a GDPR 6. cikk 4. bekezdésében foglaltak alapján meg kell vizsgálni az összeegyeztethetőséget. Az adatok további kezelése csakis akkor megengedett, ha az eredeti cél a tervezett új céllal összeegyeztethető vagy külön jogszabály alapján megengedett. Elismert kompatibilis célnak tekintendő a többi között polgári jogi igények érvényesítése, gyakorlása és védelme, ha ezen érdekekkel szemben az érintett személy alapvető érdekei nem élveznek elsőbbséget. Ez esetben azonban tájékoztatjuk Önt arról, hogy a cél megváltozott. Amennyiben az új cél nem összeegyeztethető az adatfelvételkor megnevezett céllal, az új jogszabályi alapok értelmében új adatfelvételre van szükség. Ez esetben ugyancsak tájékoztatjuk Önt a cél megváltozásáról.


4. Az adatkezelés helye

Az Ön adatait semmiképpen sem továbbítjuk az Európai Gazdasági Területen (EGT) kívül fekvő országokba, kivéve az olyan eseteket, amelyekben ez a GDPR rendelkezései szerint megengedett. Arról nem rendelkezünk ismeretekkel és arra nem is vagyunk befolyással, hogy az Önnel esetlegesen szerződéses viszonyban álló harmadik felek (például a Facebook, amennyiben Ön rendelkezik Facebook-fiókkal) továbbítanak-e adatokat az Európai Gazdasági Területen kívül fekvő országokba. Az Ön adatait egyes partnereink az Európai Gazdasági Területen (EGT) kívül fekvő országokban is kezelhetik. Annak érdekében, hogy az Ön személyiségi jogait az ilyen adattovábbítás esetében is kellő védelemben részesíthessük, a harmadik országokban működő adatfogadókkal létesített szerződéses kapcsolataink keretében az Európai Bizottság által a GDPR 6. cikk 4. bekezdésében megnevezett általános adatvédelmi kikötéseket alkalmazzuk. Ezek mindenkor lehívhatók az alábbi címen: https://ec.europa.eu/info/system/files/1_en_annexe_acte_autonome_cp_part1_v5_0.pdf, alternatív megoldás gyanánt a fentebb nevezett hozzáférhetőségek útján cégünk is rendelkezésre bocsátja ezeket a dokumentumokat.


5. Az adatok eredete

Bizonyos esetekben azért is kapunk adatokat, mert Ön hozzájárult az adattovábbításhoz. Ahogy azt Ön is tudja, az alkalmazások rendszeresen megjelennek és rendelkezésre állnak harmadik szolgáltatók (például az App Store, a Play Store stb.) oldalain, ahol ezek letölthetők. Amennyiben egy ilyen szolgáltató alkalmazandó használati feltételeinek értelmében mi leszünk az Ön szerződéses partnere az illető alkalmazás beszerzésében, olyan adatokat kell kezelnünk, amelyeket a harmadik szolgáltató bocsát rendelkezésünkre, mégpedig a szerződés teljesítéséhez szükséges olyan mennyiségben, amely az alkalmazásnak az Ön mobil készülékén történő lehívásához kell..


6. Hozzájárulás

Mi csakis abban az esetben kezeljük az Ön személyes adatait, ha a jogszabály az adatkezelést megengedi, és ha Ön hozzájárult adatainak kezeléséhez.


a. Űrlapok vélemény-nyilvánítás és visszajelzés (feedback) céljára

Amennyiben Ön használja a visszajelzés (feedback) funkciót, mi rögzítjük az Ön által egy shop vagy márka értékelésére önkéntesen megadott adatokat. Ehhez véleményét és IP-címét állapítjuk meg. Az itt megadott adatokat csakis abban az esetben hozzuk nyilvánosságra, ha ez az adott űrlap-mezőben külön szerepel. Az IP-cím nem nyilvános. Ezen túlmenően az értékelt shoppal kapcsolatosan az ügyfél- és rendelésszámot közvetítjük, amennyiben Ön ezeket az űrlap-mezőben megadta. Kérjük, hogy ne adjon értékelést egy shopról, ha nem ért egyet azzal, hogy a nevezett adatokat továbbítsuk az üzletnek vagy nyilvánosságra hozzuk.

Amennyiben Ön a visszajelzés-mező útján juttatja el hozzánk kritikáját, dicséretét vagy ötleteit, ott opcionálisan személyes adatokat is beírhat. Vegye figyelembe, hogy csakis akkor válaszolhatunk visszajelzésére, ha megadja e-mail-címét. Az e-mail-címet csakis a visszajelzés megválaszolására használjuk, és nem továbbítjuk harmadik fél részére. A visszajelzés-űrlap használata önkéntes és nem feltétele a weboldalon található szolgáltatások igénybevételének.

b. Ajánlatok e-mail útján

Amennyiben Ön bejelentkezett erre a szolgáltatásra, hozzájárul ahhoz is, hogy személyes adatait e-mail ajánlatok küldéséhez használjuk. Az e-mail ajánlatok keretében Önnek rendszeres időközökben termékajánlatokat küldünk e-mail útján. Ez a szolgáltatás független hírlevelünk megrendelésétől. Az e-mail-ajánlatokra való bejelentkezés önkéntes és nem feltétele a weboldalon található szolgáltatások igénybevételének. Amennyiben nem tart igényt ezen szolgáltatás további igénybe vételére, az e-mail ajánlatok küldéséhez és e-mail címének rögzítéséhez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja a következő címre küldött e-mail-üzenet útján: newsletter@ladenzeile.com.

c. Hírlevél

Ön Ladenzeile és Shopalike weboldalainkon hírlevelünket (newsletter) is megrendelheti. A hírlevelek megrendelésével Ön hozzájárul ahhoz is, hogy személyes adatait a hírlevél küldéséhez felhasználjuk. A hírlevél e-mail útján rendszeresen informálja Önt legújabb kollekcióinkról, trendjeinkről, top márkáinkról, exkluzív akciós ajánlatainkról, árengedményeinkről és aktuális ajándékutalványainkról.

A hírlevélre való bejelentkezéshez az úgy nevezett double-opt-in eljárást kell használnia. Ez azt jelenti, hogy bejelentkezése után e-mailben hírt kap tőlünk a megadott e-mail-címre, amelyben kérjük Öntől annak visszaigazolását, hogy valóban igényt tart-e a hírlevél rendszeres megküldésére. Amennyiben Ön 24 órán belül nem küld visszaigazolást, zároljuk és egy hónap leteltével automatikusan töröljük az információt. Ezen túlmenően rögzítjük az alkalmazott IP-címet és a bejelentkezés, illetve a visszaigazolás időpontját. A double-opt-in eljárásnak épp az a célja, hogy az Ön bejelentkezését rögzítsük és az Ön személyes adataival történő esetleges visszaélést kideríthessük.

A hírlevél megrendeléséhez kizárólag e-mail címét kell kötelezően megadnia. Adatait önkéntes alapon kiegészítheti további adatok és érdeklődési körök megadásával. Ezeket az adatokat kizárólag arra használjuk, hogy megfeleljünk személyes érdeklődésének és esetlegesen ezekhez igazítsuk a küldött hírleveleket. A visszaigazolás után rögzítjük e-mail címét, hogy megkezdhessük a hírlevél rendszeres megküldését. Ennek jogszabályi alapjául a GDPR 6. cikk 1. bekezdés 1. mondatának a és b pontja szolgál.

Hírlevelünk sikerének mérése céljából Önre vonatkozó adatokat dolgozunk fel, feltéve, hogy Ön megnyitja a hírlevelet. A siker felmérése az úgy nevezett web beacon-ok illetve a tracking pixelek (egy-pixeles képfájlok) alapján történik, ezek az Önnek küldött hírlevelekben találhatók. Annak érdekében, hogy a hírlevélben lévő képeket megjelenítse, készüléke képfájlokat tölt le egy szerverről. Ennek során a 2. fejezetben megnevezett adatokat az Ön e-mail-címével és egy egyéni azonosító számmal ("ID") együtt rögzítjük. A hírlevélben található linkek ugyancsak tartalmazzák ezt az ID-t. Az ily módon nyert adatok alapján felhasználói profilt készítünk annak érdekében, hogy a küldött hírleveleket személyes érdeklődéséhez igazíthassuk. Ennek során rögzítjük, mikor olvassa Ön a hírlevelünket és melyik linkre kattint rá, amiből következtetéseket vonhatunk le az Ön személyes érdeklődéséről. Ezeket az adatokat összekötjük azokkal a lépésekkel, amelyeket Ön a weboldalunkon tesz. Amennyiben Ön nem ért egyet felhasználói magatartásának kiértékelésével, ellentmondással élhet olymódon, hogy a következő úgy nevezett opt-out link segítségével kijelentkezik a hírlevélből. A sikerfelmérés és az elemzés jogszabályi alapjául a GDPR 6. cikk 1. bekezdés 1. mondatának a, b és f pontja szolgál. A hírlevél küldése és az Ön felhasználói magatartásának elemzéséhez a GetResponse Sp. z o.o, Arkonska 6, A3, 80-387 Gdansk, lengyelországi szolgáltatót alkalmazzuk. E cég adatvédelmi nyilatkozata itt hívható le: https://www.getresponse.com/legal/privacy. Az Ön e-mail címének a harmadik szolgáltatóhoz való továbbításának jogszabályi alapjául a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f pontja és a GDPR 28. cikk 3. bekezdés 1. mondata szolgál.

A hírlevél megrendelése és az Ön e-mail-címe rögzítéséhez történő hozzájárulás a jövőre vonatkozó hatállyal mindenkor visszavonható, a visszavonás a minden hírlevél végén megtalálható linkkel történik vagy azáltal, hogy Ön megfelelő üzenetet küld az alábbi címre: newsletter@ladenzeile.com vagy esetleg üzenetet küld az impresszumban megadott elérhetési címre.

d. Regisztráció

aa. Regisztráció a Ladenzeile-Shopalike loginnal

Önnek lehetősége van a weboldalunkra történő regisztrációra. Ennek során a használathoz és a személyi azonosításhoz szükséges következő adatokat kérdezzük meg: e-mail cím, jelszó és az Ön által megadott nem. A jelszót kódolt formában rögzítjük. Ennek jogszabályi alapjául a GDPR 6. cikk 1. bekezdés a és b pontja szolgál.

A regisztrációhoz ugyancsak az úgynevezett double-opt-in eljárást használjuk. Azaz a regisztráció csak akkor fejeződik be, amikor Ön e-mail útján hírt kapott tőlünk a megadott e-mail címen, amelyben visszaigazolást kérünk Öntől úgy, hogy a benne található linkre rákattint. Amennyiben Ön 48 órán belül nem küld visszaigazolást, regisztrációját automatikusan töröljük adatbázisunkból.

Cégünk elemzést végez a felhasználóknak a weboldalon tanúsított magatartásáról. Ennek hátterében az áll, hogy szeretnénk folyamatosan javítani szolgáltatásunkat. Ezek a kizárólag házon belüli elemzések nem személyre vonatkozóan folynak és eredményüket csak olyan vállalatoknak adjuk tovább, amelyek az Önnel kötött szerződések teljesítésébe bekapcsolódnak. Egyebekben nem adunk tovább személyes adatokat harmadik félnek, kivéve, ha – például bírósági vagy hatósági rendelkezés révén – kiadásukra köteleznek bennünket, vagy ha Ön ehhez kifejezetten hozzájárulását adta.

bb. Regisztráció Facebookkal

Önnek lehetősége van a weboldalunkra történő egyszerű regisztrációra Facebook-fiókján keresztül a Facebook Connect segítségével. A Facebook Connect használata a Facebook adatvédelmi szabályai (https://www.Facebook.com/about/privacy) és felhasználási feltételei alá esik. A Facebook a Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország nevű cég közösségi hálója. A Facebookon weboldal formájában (úgy nevezett rajongói oldalak) és alkalmazások formájában (úgy nevezett applikációk) a legkülönbözőbb szolgáltatások kerültek beintegrálásra.

Amennyiben Ön weboldalunkra Facebook-fiókján keresztül regisztrál, első lépésben közvetlenül a Facebookhoz vezetjük. A Facebook a következő lépésben felszólítja, hogy jelentkezzék be és regisztráljon. Amennyiben Önnek már van Facebook-fiókja, a rendszer a bejelentkezés lekérdezését átugorja. Fontos: mindezek során mi nem ismerjük meg az Ön hozzáférési adatait. A Facebook Connect segítségével történő regisztráció keretében a Facebook az Ön Facebook profiladatait és az Ön „nyilvános információit” (https://www.Facebook.com/about/privacy/your-info/) továbbítja. A „nyilvános“ szó a Facebookkal összefüggésben azt jelenti, hogy bárki láthatja ezeket – a Facebookon kívüli személyek is. Ide tartozik az Ön neve, profilja, neme, networkje, felhasználói neve (Facebook URL) és az Ön felhasználói azonosítója (Facebook ID). De mi is továbbíthatunk adatokat az Ön Facebook profiljának. Ha Ön a Facebook Connect segítségével jelentkezik be nálunk, mi tároljuk és kezeljük az Ön regisztrációs célból hozzánk továbbított adatait. A regisztrációhoz végezetül szükségünk van az Ön Facebooknak megadott e-mail-címére, amellyel mi a Facebooktól függetlenül is kapcsolatba léphetünk Önnel és létrehozzuk az Ön hozzáférését. Ha ugyanis Ön valamikor megszűntetné Facebook-fiókját és profilját, az „Elfelejtettem a jelszavam” funkció révén tovább használhatja LadenZeile profilját. A regisztráció keretében feltüntetett adatokat átvettük a Facebooktól és ezzel fiókot létesítettünk az Ön számára a LadenZeile vagy a ShopAlike portáljában.

cc. Regisztráció a Google-lal

Önnek lehetősége van a weboldalunkra történő regisztrációra Google-fiókján keresztül. A Google-fiók egy olyan felhasználói fiók, amely által igénybe vehető a Google valamennyi szolgáltatása, ezeket a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, cég tartja fenn. Amennyiben Ön weboldalunkra a Google fiókján keresztüli regisztrációt választja, első lépésben közvetlenül a Google-hoz vezetjük. A Google a következő lépésben kéri, hogy jelentkezzék be felhasználói nevével és jelszavával. Mindezek során mi természetesen nem ismerjük meg az Ön hozzáférési adatait. Amennyiben Önnek már van Google-fiókja, a rendszer ezt a lépést átugorja. Ezek után a Google közli Önnel, milyen adatokat továbbít hozzánk (ide tartozik az Ön e-mail címe, teljes neve, profilképe, a profil URL-je valamint profiljának valamennyi nyilvánosan látható információja). Ön ezután visszaigazolást küld az „elfogadom” gombbal. A továbbított adatokkal ügyfélfiókot létesítünk. Amennyiben Ön weboldalunkon a Google-fiókján keresztüli regisztrál, mi tároljuk és kezeljük az Ön regisztrációs célból hozzánk továbbított adatait. Ön azonban bármikor módosíthatja mindazon Google-fiókjára vonatkozó adatokat, amelyekbe mi betekintést nyerhetünk, az alábbi címen: https://myaccount.google.com/permissions.


7. A hozzájárulás visszavonása

Az Ön személyes adatainak rögzítésére és tárolására vonatkozó valamennyi velünk szemben adott hozzájárulása a jövőre vonatkozó hatállyal bármikor visszavonható. Írjon levelet a következő címre:


Ladenzeile GmbH
Zimmerstraße 50
10888 Berlin


vagy küldjön üzenetet e-mailben az alábbi címre: privacy@ladenzeile.com.


8. A sütik és hasonló technológiák használata

a. Általános magyarázat a sütikről

Weboldalaink sütiket (azaz cookie-kat) és hasonló technológiákat használnak. A süti egy kis szöveges fájl, amelyet az Ön gépén böngészője egy erre kiválasztott könyvtárban helyez el. Ennek révén jutnak el hozzánk vagy a harmadik szolgáltatóhoz a weboldalunk használatával kapcsolatos információk.

Két fajta sütit használunk. Egyrészt olyan, műszakilag szükséges sütiket használunk, amelyek nélkül weboldalunk működése korlátozott volna. A sütik révén nyert felhasználói adatokat nem használjuk fel felhasználói profilok előállításához. Ezen túlmenően weboldalunk megjelenítéséhez használunk nem feltétlenül szükséges sütiket is. Ez a marketing és az elemzés céljából történik annak érdekében, hogy weboldalunk minőségét javítsuk, felhasználóink érdekeihez igazítsuk és weboldalunkat még jobban felhasználó barát módon alakítsuk. Az egyes elemző-szolgáltatókra vonatkozó további információk az alábbiakban, a „Harmadik szolgáltatók sütijei” fejezetben találhatók.

Általánosságban Önnek lehetősége van arra, hogy megakadályozza vagy korlátozza a sütiknek az Ön keménylemezén történő tárolását, amennyiben a böngésző beállítások között azt választja, hogy „nem fogadom el a sütiket”. A legtöbb böngésző automatikusan úgy van beállítva, hogy elfogadja a sütiket. Ön azonban úgy is beállíthatja böngészőjét, hogy az megkérdezze Önt egy süti létrehozása előtt, hogy egyetért-e vele. Végezetül Ön az egyszer már elfogadott sütiket bármikor törölheti. Átfogó információk arról, miként lehet mindezt számos különféle böngészőn megoldani, a következő internetes oldalakon olvashatók: your online choices, Network Advertising Initiative és/vagy Digital Advertising Alliance. Arra vonatkozó információkat, miként lehet ezeket a beállításokat módosítani az Ön mobiltelefonjának böngészőjén, a mobiltelefon használati utasításában találhat. Amennyiben Ön elutasítja a sütiket, azzal korlátozhatja a weboldal funkcióit.

Bővebb információért kérjük, keresse fel az alábbi részt: Beálítások módosítása, ahol bármikor lehetősége van a cookie-k és egyéb technológiák deaktiválására is.

b. Az összes cookie áttekintése (minden platformon egységesen angolul)

Type of Cookie Name Provider Description Lifetime Link to Privacy Policy
Essential
vmCh Ladenzeile Informs us about the marketing channel that user came from. 5 years
vmCompass Ladenzeile Used to track A/B test groups. 5 years
vmLife Ladenzeile Used to identify users. 5 years
vmPopups Ladenzeile Informs us whether the email subscription pop-up has been closed or not. 6 months
vmRecentHistory Ladenzeile Used to show you the recently viewed items. 30 days
vmTracking Ladenzeile Used to identify the session. 5 years
vmAuth Ladenzeile Used to identify users that are currently logged in on one of our platforms. 30 days
_sp_enable_dfp_personalized_ads Sourcepoint Serves as a basis for decision-making as to whether the Google Ad Manager (DfP) may be delivered on the basis of user consent. 90 days https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/
_sp_v1_consent Sourcepoint Stores the Consent Status of the user for the website 30 days https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/
_sp_v1_csv Sourcepoint Read out the script version used on the end device of the user. 30 days https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/
_sp_v1_data Sourcepoint Storage of metadata to determine the subsequent display of consent banners. 30 days https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/
_sp_v1_lt Sourcepoint Represents the cookie lifetime. 30 days https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/
_sp_v1_opt Sourcepoint Storage of the button interaction on the message. 30 days https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/
_sp_v1_ss Sourcepoint Represents the scenario status of the user as part of the user journey optimization. 30 days https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/
_sp_v1_stage Sourcepoint Used to publish the Consent Banner on staging, which means that it is just an environment that is not live but allows us to test and preview the Banner. https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/
14 _sp_v1_uid Sourcepoint Unique ID to support the cookie banner service (messaging service) of the consent management platform 30 days https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/
consentUUID Sourcepoint Randomly generated unique user ID, which is used to link the end device (i.e. browser) with the consent profile is used in the database. 365 days https://www.sourcepoint.com/privacy-policy/
Functional
optimizelyEndUserId Optimizely Used for A/B testing, which enables the evaluation of user behavior by testing different layouts and web content. 6 months http://www.optimizely.com/de/privacy
Web Performance/Analytics
_dc_gtm_ Google Used to throttle request rate. 1 minute https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
_ga Google Used to distinguish users. 2 years https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
_ga_ Google Used to persist session state. 2 years https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
_gat_ Google Used to throttle request rate. 1 minute https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
_gid Google Used to distinguish users. 24 hours https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
redirect-* Ladenzeile We use this cookie to track information about the user, which is used to attribute shop conversions back to the clickouts. (Stores: deepestStyleTagId, time of clickout, item ID, session ID, clickout ID, marketing channel) 60 days
Marketing Cookie
_fbp Facebook Saves a unique identifier to store and track visits across websites. 90 days https://www.facebook.com/about/privacy/
fr Facebook Tracking cookie from Facebook to deliver a range of advertising products such as real-time bidding from third-party advertisers. 90 days https://www.facebook.com/about/privacy/
1P_JAR Google Google advertising cookie used for user tracking and ad targeting and ad personalization purposes. 1 month https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
CONSENT Google Used to hold Google account data, should the browser be authenticated with a Google account. 180 days https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
NID Google Unique ID to remember your preferences and other information, such as your preferred language (e.g. English), how many search results you wish to have shown per page (e.g. 10 or 20), and whether or not you wish to have Google’s SafeSearch filter turned on. Google uses these preferences for purposes like ad personalization. 180 days https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
ANID Google Google uses these cookies to customize ads on Google websites, based on recent searches and interactions. 2 years https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
APISID Google Google uses these cookies to customize ads on Google websites, based on recent searches and interactions. 2 years https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
HSID Google A security cookie used by Google to authenticate users, prevent fraudulent use of login credentials and protect user data from unauthorised parties. 2 years https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
SAPISID Google This DoubleClick cookie is generally set through the site by advertising partners, and used by them to build a profile of the website visitor's interests and show relevant ads on other sites. This cookie works by uniquely identifying your browser and device. 2 years https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
SID Google Security cookie used by Google to authenticate users, prevent fraudulent use of login credentials and protect user data from unauthorized parties. 2 years https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
SIDCC Google Security cookie used by Google to authenticate users, prevent fraudulent use of login credentials and protect user data from unauthorized parties. 3 months https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
SSID Google Google uses these cookies to ensure that Google can collect user information for videos hosted by YouTube or maps integrated via Google Maps. 2 years https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
__Secure-3PAPISID Google Google uses these cookies to customize ads on Google websites, based on recent searches and interactions. 2 years https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
__Secure-3PSID Google It's a security cookie used by Google to authenticate users, prevent fraudulent use of login credentials and protect user data from unauthorized parties. The information stored in this cookie can also be used for ad personalization. 2 years https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
__Secure-3PSIDCC Google It's a security cookie used by Google to authenticate users, prevent fraudulent use of login credentials and protect user data from unauthorized parties. 3 months https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
DV Google These cookies are used for the purpose of targeted advertising. 6 hours https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
IDE Google Adsense This cookie is used by Google Doubleclick to realign, optimize, report and match online ads. 390 days https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
_uetsid Microsoft Bing Ads This cookie contains a Global Unique Identifier assigned to the user’s browser, and/or an Identifier assigned to a user as long as it authenticated through their Microsoft account. It's used for targeted advertising. 16 days
6 hours
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
_uetvid Microsoft Bing Ads This cookie contains a Global Unique Identifier assigned to the user’s browser, and/or an Identifier assigned to a user as long as it authenticated through their Microsoft account. It's used for Remarketing purposes. 1 day https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
MUID Microsoft Bing Ads User identifier tracking cookie used by Microsoft Bing Ads to help count valid clicks for targeted advertising. 390 days https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
_pin_unauth Pinterest Used by Pinterest to track the usage of services. 1 year https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
_pinterest_ct_ua Pinterest Used by Pinterest to track the usage of services. 1 year https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
sid Sklik Cookie used by Sklik for marketing purposes. 1 month https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/
KADUSERCOOKIE Sklik Cookie used by Sklik for marketing purposes. 120 days https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/
APNUID Sklik Cookie used by Sklik for marketing purposes 120 days https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

c. Saját sütik

Az általunk elhelyezett sütik révén információk áramlanak hozzánk az Ön böngészőjének típusa és annak verziója, az URL-Clickstream (internetes kínálatunk Ön által meglátogatott oldalainak sorrendje), a meglátogatott termékoldalak, az Ön weboldalunkon tett látogatásának dátuma és időpontja valamint a süti azonosító vonatkozásában, azonban nem kapjuk meg sem az Ön nevét, sem pedig e-mail címét. Alkalmazások használata esetén a sütik helyett egy funkciójában összehasonlítható technikát használunk. A sütik nem azonosíthatják Önt mint személyt. A saját süti alkalmazását minden egyes esetben weboldalunk igényeknek megfelelő kialakítása iránti jogos érdekeink és a statisztikai értékelés teszi indokolttá (GDPR 6. cikk 1. bek. f pont).

A közvetlenül általunk elhelyezett sütik elsődlegesen statisztikai célokat szolgálnak. Így állapíthatjuk meg, hogy weboldalunk adott tartalmai milyen gyakorisággal, milyen napszakban és milyen végfelhasználó gép útján kerülnek lehívásra. Ezek az információk arra szolgálnak, hogy szolgáltatásainkat komfortosabbá alakítsuk. Az Ön böngésző típusának és üzemeltetési rendszerének statisztikai ismerete révén ezen túlmenően szolgáltatásaink dizájnját is optimálisabbá tehetjük. Ezen túlmenően szeretnénk felhasználóinknak lehetőség szerint releváns tartalmakat és szolgáltatásokat nyújtani. Ebből a célból automatikusan elemezzük a logfile-okban (azaz azokban a fájlokban, amelyek minden weboldalunkon végzett akcióról automatikus protokolt készítenek) és a sütikben található információkat.

Egyik másik sütink az úgy nevezett “session-cookie. Ezek 30 perces várakozás, vagyis inaktivitás után (vagyis amikor nem kerül sor semmiféle akcióra a weboldalunkon) automatikusan elveszítik jelentőségüket. Ezen túlmenően hosszú életű sütikkel dolgozunk (például a könyvjelző funkcióban). Ha Ön például weboldalunknak ezt a könyvjelző funkcióját használja, a megjelölt termékekre vonatkozó információk belső termékszámaink alapján megőrződnek egy sütiben, aminek köszönhetően Ön ezt a terméket később, illetve egy újabb látogatás során újra megtalálhatja. Ezek a sütik hosszabb időtartamra (de 5 évnél nem tovább) megőrződnek az Ön számítógépén és lehetővé teszik számunkra, hogy a weboldalt optimálisabb formában jelenítsük meg és weboldalunknak az Ön által használt funkcióit is korrekt módon jelenítsük meg. Ezek a sütik egy adott időtartam leteltével ugyancsak önmaguktól törlődnek – vagy Ön törölheti őket a fent leírt módszerekkel.

d. Harmadik szolgáltató sütijei

Ezen túlmenően harmadik fél és szolgáltatók sütijeit is használjuk. A szolgáltatók ebben az esetben utasításhoz kötött álnevesített felhasználói adatokat használnak egy szerződéskezelési megállapodás alapján. Az adatok nem a felhasználó egyéb személyes adataival kerülnek mentésre. Önnek lehetősége van arra, hogy az egyes elemzési szolgáltatásokat a jövőben bármikor deaktiválja, a következők szerint:

aa. Bing (Microsoft)

Cégünk a Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA Conversion Tracking-jét használja. Abban az esetben, ha Ön a Microsoft Bing Ads reklámján keresztül a weboldalunkra kerül, a böngészőjére feltelepül egy süti. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy teljes körűen mérjük mind a weboldalunkra érkező felhasználók, mind pedig a partnershopok felé továbbított felhasználók számát. Eközben nem kerülnek megállapításra személyes adatok. A Microsoft 180 napig tárolja ezeket az adatokat. Amennyiben Ön nem kíván személyre szabott reklámot kapni a Microsofttól, ezt rögzítheti a böngésző beállításaiban vagy kérjük használja a következő linket: http://choice.microsoft.com/de/opt-out. A további információkat megtalálja a Microsoft Adatvédelmi nyilatkozatában: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

bb. Facebook Analytics (“Website Custom Audiences”)

Internetes megjelenésünkön belül a Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Ranch, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland közösségi háló „Website Custom Audiences“ pixelt alkalmazzuk, ez pedig a Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA (a továbbiakban “Facebook”) alvállalkozó adatfeldolgozóját használja. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a Facebook számára, hogy felismerje, hogy meglátogatta webhelyünket, és célzott hirdetéseket jelenítsen meg Önnek. Ehhez úgynevezett pixel számolókat integráltunk oldalainkon. Ez a pixel abban segít nekünk, hogy a felhasználók szokásait az eszközökön átnyúlóan lekövessük, és kiértékeljük a hirdetés hatékonyságát, amikor ezek egy Facebook hirdetés rákattintásával továbbításra kerülnek a weboldalunkra. Ezek az adatok számunkra anonimek. Tekintettel arra, hogy a pixel számoló közvetlen kapcsolatot teremt az Ön böngészője és a Facebook szervere között, a Facebook ezáltal többek között az Ön böngészőjéről megkapja azt az információt, hogy az Ön eszközéről lehívták az oldalunkat. Amennyiben Ön Facebook felhasználó, a Facebook így oldalaink felkeresését hozzá tudja rendelni az Ön felhasználói azonosítójához. Az oldalak szolgáltatójaként nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról vagy a Facebook általi felhasználásukról, tehát a Facebook felelős az Ön adatainak feldolgozásáért. Mi csupán azt tudjuk irányítani, hogy a Facebook felhasználó mely szegmensének (például kor, érdeklődés) kell hirdetésünket megjeleníteni. Ehhez a Custom Audiences két munkamódszere közül az egyiket használjuk, amely esetében nem közvetítjük a Facebook felé felhasználóink adatsorait, sem pedig e-mail címeket – sem kódoltan, sem pedig kódolatlanul. További információkat erről a Facebook adatvédelmi szabályzatában talál: https://www.facebook.com/about/privacy/. Amennyiben a Custom Audiences útján nem kíván adatrögzítést, kérjük, kattintson ide: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ vagy Opt-out Link Facebook Analytics.

cc. Facebook Conversion

A Meta Platforms Ireland Limited „konverziós képpontja” vagy „látogató akció pixelje”, Hanover Ranch, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország, amely viszont a Facebook Inc. alvállalkozójaként szolgál, az 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA (a továbbiakban: Facebook). A Facebooktól ehhez kizárólag statisztikai adatokat kapunk, konkrét személyre vonatkozó adatokat nem. Így tudjuk megismerni a Facebook reklámhirdetések hatékonyságát statisztikai és piackutatási célokra. Egyebekben hivatkozunk a Facebook adatvédelmi tájékoztatására abban az esetben, amikor Ön a Facebookra bejelentkezett: https://www.facebook.com/about/privacy/. Kérem kattintson erre, ha a Conversion Pixelhez történő beleegyezését vissza kívánja vonni: Opt-out Link Facebook Conversion.

dd. Google Analytics

Cégünk a Google Analytics-ot használja, a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (a továbbiakban „Google“) web-elemző szolgálatát. A Google Analytics sütiket használ. A sütik által a weboldal használatáról létrehozott információkat általában egy Google szerverre viszik fel az USA-ban és ezek ott kerülnek tárolásra. Az IP anonimizálást a weboldalon aktiválják, az Ön IP címét azonban a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodást aláírt államokban előbb lerövidíti. A szerződésünkben a Google ezeket az információkat felhasználja annak érdekében, hogy tájékoztasson bennünket arról, melyik weboldalról került Ön a mi weboldalunkra, illetve hogy a weboldal Ön által történt használatát kiértékelje (például milyen aloldalakról került Ön hozzánk) és riportokat készítsen weboldalaink általános használatáról, valamint tájékoztasson a velünk szemben felmerülő, ezzel kapcsolatos további szolgáltatásainkról. Azok az információk, amelyeket a Google az érdeklődésnek megfelelő reklám keretében vagy harmadik szolgáltató révén kap (például demográfiai ismérvek, nem és érdeklődési körök) a sütiből nyert információk révén ugyancsak megszerezhetők. A Google ezeket az információkat esetleg átadhatja harmadik fél számára, amennyiben ezt a törvény előírja, vagy amennyiben a harmadik fél ezeket az adatokat a Google megbízásából feldolgozza. A Google az Ön IP címét a saját közlése szerint nem köti össze egyéb, a Google által tárolt adatokkal. Ezen túlmenően Ön a sütik révén létrehozott és a weboldalnak a Google használata közben létrejött adatait, valamint ezeknek az adatoknak a Google által történő feldolgozását megakadályozhatja, amennyiben Ön a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en link segítségével a rendelkezésre álló böngésző plugint letölti és installálja. Közelebbi információkat a használati feltételek és az adatvédelem vonatkozásában a következő linken találja: https://www.google.com/analytics/terms/hu.html, illetve https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu. (Opt-out Link Google Analytics).

ee. Google Tag Manager

Cégünk a Google Tag Managerét használja, a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (a továbbiakban „Google“) web-elemző szolgálatát. A Tagok a weboldal olyan adatelemei, amelyek többek között arra szolgálnak, hogy lekövessék a látogatószámokat és látogatói viselkedéseket, célcsoportokra szabottan küldjenek reklámot és végezetül: optimalizálják az ajánlatot. A Tag Manager révén mérőpixeleket, sütiket és trackereket telepítünk a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megadott harmadik eladók weboldalaira. Maga a Tool Tag Manager (amely leprogramozta a tagokat) egy süti nélküli domain és nem vesz jegyzéskbe személyes adatokat. A Tool gondoskodik a többi Tag törléséről, amely a maguk részéről adatokat vesz jegyzékbe és külön kerülnek kimutatásra. A Google Tag Manager nem használja ezeket az adatokat. További információkat az alábbi linkeken talál: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html és https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

ff. Google (Dynamic) Remarketing

Cégünk a Google Dynamic Remarketing Tool-ját (és „hasonló célcsoportokat) használja, a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (a továbbiakban „Google“) web-elemző szolgálatát. A Google Ads egy olyan internetes hirdetési szolgáltatás, amelyet a Google Ireland Limited, a Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország ("Google") nyújt, és amely lehetővé teszi a hirdetők számára, hogy hirdetéseket tegyenek a Google keresőmotorja eredményeiben és a Google hirdetési hálózatában. A sütik segítségével a weboldal látogatásakor elemezzük az Ön érdeklődési köreit, amelyeket azután a lényeges termékreklám céljára használunk. Amennyiben Ön később a Google Display networkben egyéb weboldalakat keres fel, olyan hirdetések jelennek majd meg, amelyek nagy valószínűséggel az Ön által korábban lehívott termék- és információs területeket veszik figyelembe. Amennyiben Ön beleegyezett abba, a Google ezen kívül az Ön web- és alkalmazás böngésző előzményeit összeköti az Ön Google ügyfélfiókjával és az Ön keresési és felhasználói szokásaiból szerzett információkat a Google ügyfélfiókból a hirdetések testre szabására használja.
A Google ezeket az adatokat a Google Analytics adatokkal együtt arra használja, hogy célcsoport listákat készítsen az eszközökön átnyúló remarketing számára. Ebben az esetben az Ön számára a Google Analyticstől kapott Google hitelesítő nyilvántartásba kerül. A hirdetés kikapcsolásával kapcsolatos információkat és lehetőségeket a következő linken találja: https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=hu (link „hirdetés beállítások“, majd „deaktiválás“).

gg. Google Ad Conversion

Cégünk, mint a Google Ad hirdetés vásárlója, annak Conversion Trackingjét használja (marketing-siker mérés). A Google Ads egy olyan szolgáltatás, amelyet a Google Ireland Limited, a Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország ("Google") nyújt internetes hirdetésre, amely lehetővé teszi a hirdetők számára, hogy hirdetéseket jelenítsenek mind a Google, mind a Google keresőmotorjaiban. Amennyiben Ön egy Google hirdetésen keresztül a weboldalunkra jut a Google egy sütit helyez el. Ezek a sütik 30 nap elteltével érvényüket vesztik. A Conversion süti segítségével nyert információk arra szolgálnak, hogy Conversion statisztikákat készítsenek az Ad felhasználók részére (például nekünk). Ennek segítségével mi például megtudhatjuk, hány felhasználó jutott el az oldalunkra azáltal, hogy rákattintott egy Google Ad reklámra. Minden Ad felhasználó más sütit kap. A sütik az Ad felhasználók weboldalán keresztül így később nem követhetők nyomon. Az Ad hirdető ügyfelek nem kapják meg a személyes adatokat. A Google adatvédelméről további információk itt találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=hu. A felhasználók ezen kívül teljes körűen vagy részben kikapcsolhatják a Google hirdetéseit vagy ellentmondást jelenthetnek be az alábbi címen: https://adssettings.google.com/authenticated (Opt-out Link Google Ads).

hh. Google AdSense

A webhelybe beépítettük a Google AdSense Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország területét. A Google AdSense egy online eszköz, amely lehetővé teszi a reklámozást harmadik fél webhelyein. A Google AdSense algoritmuson alapul, amely kiválasztja a harmadik fél webhelyein megjelenítendő hirdetéseket a harmadik fél webhelyének tartalmától függően. A Google AdSense lehetővé teszi az internetes felhasználók számára, hogy érdeklődésük alapján célozzanak meg. Ezt egyedi felhasználói profilok generálásával valósítják meg.
A Google AdSense összetevő célja a hirdetések weboldalunkon történő beépítése. A Google AdSense cookie-t állít be az érintett informatikai rendszerébe. A süti beállítása lehetővé teszi a Google számára, hogy elemezze weboldalunkat. Minden alkalommal, amikor belépünk a weboldal egyes oldalaihoz, amelyet mi üzemeltetünk és tartalmaz egy Google AdSense összetevőt, az érintett informatikai rendszerének webböngészőjét a megfelelő Google AdSense összetevő automatikusan felkéri az adatok továbbítására a Google részére. az online reklám célja és a jutalékok kiszámítása. E műszaki folyamat részeként a Google megismeri a személyes adatok, például az érintett IP-címét, amelyet a Google többek között a látogatók és a kattintások származásának nyomon követésére, valamint a jutalékok kiszámításának lehetővé tételére használ.
A Google AdSense "követési képpontokat" is használ. A nyomkövetési pixel egy weboldalakba ágyazott miniatűr grafika, amely lehetővé teszi a naplófájlok rögzítését és elemzését statisztikai elemzés elvégzése érdekében. A Google a beágyazott nyomkövetési képponttal meghatározhatja, hogy az érintett egy webhelyet megnyitott-e és mikor, és az érintett melyik linkekre kattintott. A nyomkövetési képpontok segítségével a webhely látogatói is elemezhetők.
A Google AdSense-en keresztül a személyes adatokat és információkat, amelyek tartalmazzák az Ön IP-címét, és amelyek szükségesek a hirdetések nyomon követéséhez és elszámolásához, továbbítják a Google-nak. Bizonyos esetekben a Google megoszthatja a technikai eljárás során gyűjtött személyes adatokat harmadik felekkel.
További információ és a hirdetés letiltásának módjai a következő címen találhatók: https://www.google.de/intl/en_uk/adsense/start és https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=hu

ii. Optimizely

Az Optimizely Inc., 31 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105, USA A-B-Tesztelő eszközét használjuk. Az A/B-Tesztelés lehetővé teszi a felhasználói viselkedés analizálását a különféle elrendezések és webes tartalmak tesztelése által. Ezt a szolgáltatást az Optimizely Inc., 31 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105, USA nyújtja. Az analízis eredményeinek kiértékeléséhez 6 hónapig cookie-kat tárolunk a készülékén. A www.optimizely.com/opt_out oldalon található utasítások segítségével bármikor deaktiválhatja a cookie-kat. Az adatvédelemről bővebb információt itt találhat: https://www.optimizely.com/de/privacy/.

jj. Pinterest Tag

A Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írország Pinterest tag-jét használjuk, aminek egy év a megőrzési ideje. A böngészőből a tag elérésével a Pinterest később meghatározhatja, hogy a Pinteresten megjelenő hirdetés sikeres volt-e, pl. az oldal látogatáshoz vezetett. Ebben a tekintetben csak a Pinterestről kapunk statisztikai adatokat, amelyek nem tulajdoníthatók egy adott személynek. Ez lehetővé teszi nekünk, hogy meghatározzuk a Pinterest hirdetések hatékonyságát statisztikai és piackutatási célokra. Ezenkívül a tag által rögzített adatok bizonyos helyzetekben használatosak a közönség-specifikus hirdetések megjelenítéséhez. Ha bejelentkezett a Pinterestre, utalnunk kell a személyes adataikra: https://about.pinterest.com/privacy-policy. Ha meg szeretné akadályozni, hogy a tagek adatait közönségspecifikus hirdetésekhez használják, a beállításokat a következő linken keresztül végezheti el: https://help.pinterest.com/en/article/edit-personalization-settings. Alternatív lehetőségként letilthatja a Pinterest tag-et a Digital Advertising Alliance weboldalán az alábbi linken keresztül: http://www.aboutads.info/choices/.

kk. Sklik Conversion

Cégünk a Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00, Prague 5, Csehország sütijeit használja azoknak a konverzióknak a mérésére, amelyek a Sklick Accounts reklámjaiból fakadnak. Ennek során nyilvántartásba kerülnek olyan protokol adatok, mint IP címek. A Seznam.cz, a.s. saját közlése alapján az adatokat anonimizálják, tehát azok semmilyen személyes vonakozást nem tartalmaznak (https://blog.seznam.cz/2018/03/gdpr-a-reklama-na-seznamu-2-dil-odpovedi-na-vase-otazky/). A cookie futamideje 120 nap. Amennyiben Ön nem ért egyet a követéssel, ezt a böngészőjén a do-not-track beállításával megakadályozhatja.


9. A tárolás időtartama

Cégünk csak addig tárol személyes adatokat, ameddig arra feljogosult és a feldolgozási cél meg nem szűnik. A személyes adatok tárolásának időtartamára a mindenkori törvényi megőrzési határidő vonatkozik. A határidő lejártával a vonatkozó adatok rutinszerűen törlésre vagy zárolásra kerülnek, amennyiben azok a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés előkészítéséhez már nem szükségesek.


10. Közzététel harmadik felek számára

Az Ön személyes adatait harmadik feleknek csak akkor adjuk tovább, ha az adattovábbítás az Ön felé fennálló szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges, ha ezt nyilvánvalóan más szolgáltatón keresztül vagy más szolgáltatón keresztül (pl. Partnerségek) kell végrehajtani, ha a törvény megengedi vagy előírja. az adatok bármilyen más módon történő továbbítására, vagy ha Ön megadta nekünk a megfelelő hozzájárulást.

Bizonyos esetekben az általunk megbízott külső szolgáltatókat vagy kapcsolt vállalkozásokat is felveszünk az adatok kezelésére az utasítások alapján a nevünkben. Gondoskodunk arról, hogy az ilyen szolgáltatókat szerződésesen kössék a GDPR szigorú feltételei, mint adatfeldolgozók, és hogy tilos az Ön adatait bármilyen más célra felhasználni. Az általunk alkalmazott adatfeldolgozók különösen a következő szolgáltatásokat nyújtják: hírlevelek küldése, felmérési / kommentálási szolgáltatások és web / alkalmazás elemző eszközök.

Az adatokat az adatfeldolgozóknak továbbítják a 20. cikk alapján. 28. bekezdés A GDPR 1. cikke értelmében, valamint a gazdasági és technikai előnyök iránti jogos érdekünk alapján, amelyet a speciális adatfeldolgozók bevezetése biztosít, ahogyan azt a 6. cikk megengedi. 6 bekezdés A GDPR 1 f pontja.

Amennyiben a törvény ezt megköveteli, vagy az adatvédelmi törvény ezt megengedi, akkor személyes adatokat továbbítunk az állami hatóságoknak, például a rendõrségnek vagy az ügyésznek (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja) . Ezeket az adatokat a visszaélések megakadályozására, a bűncselekményekkel szembeni büntetőeljárásokra, valamint a jogi követelések biztosítására, megalapozására és érvényesítésére vonatkozó jogos érdekünk alapján továbbítják, kivéve, ha az a személyes adatainak védelmével kapcsolatos jogai és érdekei ellensúlyozzák, az 1. cikknek megfelelően 6 bekezdés A GDPR 1 f pontja.

11. Az Ön jogai

Ön követelhet cégünktől felvilágosítást (GDPR 15. cikk), helyreigazítást (GDPR 16. cikk), törlést (GDPR 17. cikk), továbbá a vonatkozó személyes adatok feldolgozásának korlátozását (GDPR 18f. cikk). Ön arra is jogosult, hogy a rendelkezésünke bocsátott adatokat visszakapja tőlünk (GDPR 20. cikk). Ön tiltakozhat továbbá az ellen, hogy a jövőben bármikor feldolgozzuk az adatait (GDPR 21. cikk).


Kérdéseivel kérjük foduljon hozzánk e-mailben a privacy@ladenzeile.com címen vagy levélben:


Ladenzeile GmbH
Datenschutzbeauftragter/adatvédelmi megbízott
Zimmerstraße 50
10888 Berlin


Végezetül pedig Önnek jogában áll az is, hogy egy adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen amiatt, hogy személyes adatait feldolgozzuk.


12. Közösségi hálók

Olyan idegen hálókon, mint például a Facebook, Instagram vagy Pinterest képviseltetjük magunkat. Ezen túlmenően ezeknek a hálóknak egyes funkcióit be is integráltuk online szolgálatunkba. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az adott közösségi háló használatára az adott vállalkozás felhasználási és adatvédelmi feltételei érvényesek, s ezeket nem tudjuk befolyásolni. Az általunk integrált funkciókra a jelen adatvédelmi nyilatkozat kereteiben már utaltunk, egyebekben az Ön adatait csak akkor dolgozzuk fel, ha a közösségi hálókon keresztül Ön velünk kapcsolatot teremt.

Okostelefonokon és táblagépeknél az említett szolgáltatásokat gyakran nem plug-inek formájában valósítják meg, hanem az eszköz beépített „megosztás” funkciójának felhasználásával. Attól függően, hogy ez hogyan van konfigurálva, lehetséges, hogy információkat továbbít más szociális médiaszolgáltatóknak is. Kérjük, olvassa el az eszköz kézikönyvét további részletekért.

Ha egyidejűleg be van jelentkezve a megfelelő közösségi hálózatba, akkor az felismeri weboldalunk melyik aloldalát, amelyet minden hívással meglátogat, és az adott látogatás teljes időtartama alatt. Ezt az információt a szociális hálózat megfelelő összetevője gyűjti össze, és hozzárendelte a közösségi hálózat fiókjához. Ha rákattint a weboldalunkon integrált gombok valamelyikére, vagy észrevételeket vagy ajánlásokat tesz, a hálózat hozzárendelte ezeket az információkat a személyes közösségi hálózat felhasználói fiókjához, és ezeket a személyes adatokat tárolja.

A hálózatot a hálózat egyik elemén keresztül mindig tájékoztatják arról, hogy meglátogatta webhelyünket, ha bejelentkezik ebbe a hálózatba a webhelyünkre való belépéskor, függetlenül attól, hogy rákattint-e a komponensre. Ha nem akarja, hogy ezt az információt továbbítsák a közösségi hálózatra, akkor megakadályozhatja azt, ha kijelentkezik közösségi oldalán, mielőtt belépne a weboldalra. A hálózat ugyanakkor naplózza az Ön oldalmegtekintéseit, függetlenül attól, hogy bejelentkezett-e a hálózatba oldalunk használata közben.

a) Facebook

A Facebook összetevőit integráltuk ezen a weboldalon. A Facebook egy közösségi hálózat. A Facebook-ot a Facebook, Inc. üzemelteti, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. A személyes adatok feldolgozásáért felelős adatkezelő, ha az érintett az USA-n vagy Kanadán kívül él, a Meta Platforms Ireland Limited., a Grand Canal Square 4, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.


Facebook Fanpages

A következő linkeken a Facebook rajongói oldalakat használjuk, amelyek közös ellenőrzői vagyunk a Facebook-lal.


- https://de-de.facebook.com/ladenzeile/
- https://www.facebook.com/LadenZeileat-1799883740265837/
- https://www.facebook.com/ShopAlike.dk/
- https://www.facebook.com/ShopAlike.fi/
- https://www.facebook.com/shopalike.fr/
- https://www.facebook.com/shopalike.it/
- https://www.facebook.com/shopalike.nl/
- https://www.facebook.com/ShopAlikePL/
- https://www.facebook.com/ShopAlike.se/
- https://www.facebook.com/shopalike.sk/
- https://www.facebook.com/shopalike.es/
- https://www.facebook.com/shopalike.cz/
- https://www.facebook.com/shopalike.hu/

A Facebook-kal közös ellenőrként elemezzük, hogyan használja Ön a rajongóoldalunkat (Page Insights). A GDPR szerint az Page Insights-hoz kapcsolódó adatfeldolgozáshoz szükséges információkat a Facebook-on szerezhetik be; Jelenleg a Facebook adatvédelmi irányelveiben érhető el a https://www.facebook.com/privacy/explanation oldalon.

A Page Insights kapcsán csak anonimizált statisztikákat kapunk. Nincs hozzáférésünk a Facebook által feldolgozott személyes adatokhoz. Az anonimizált adatokat olyan statikai rendelkezések alapján dolgozzuk fel, amelyek lehetővé teszik számunkra a személyes adatok feldolgozását, mivel rendkívüli jogos érdekünk van a rajongóoldalunk látogatói érdekeinek jobb megismerésében (6. cikk (1) bekezdés f) pont) GDPR).

b) Instagram

Megtalálhat minket az Instagram-on. Üzemeltető: Instagram LLC, 1 Hacker Way, 14. épület első emelete, Menlo Park, Kalifornia, USA. További információk és az Instagram adatvédelmi politikája megtalálható a https://help.instagram.com/155833707900388 és a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ oldalon.

c) Pinterest

A Pinterest-en is megtalálhat minket. Pinterest Europe Ltd., a Palmerston House, 2. Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írország ("Pinterest") A Pinterest adatvédelmi politikája a személyes adatoknak a Pinterest általi gyűjtését, feldolgozását és felhasználását ismerteti és itt érhető el: https://about.pinterest.com/privacy-policy

13. Harmadik fél integrációja

Szolgáltatásunk optimalizálásának érdekében az alább felsorolt harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat is beágyazzuk. Ebbe beletartoznak többek közt a videó- és audiólejátszók, valamint más beágyazott és megjelölt tartalmak, illetve a partnermodulok, például az időjárás, térképek, munkaerő- és ingatlanpiacok, valutaváltók és nyereményjátékok. Nem gyűjtünk semmilyen személyes adatot, és nem továbbítjuk harmadik félnek sem. Az ilyen típusú ajánlatok integrálásával böngészője rendszeresen közvetlenül csatlakozik a harmadik fél szervereire, és adatokat továbbít a szolgáltatónak, amint a tartalom betöltődik és megjelenik. Nincs semmilyen befolyásunk az adatkezelési folyamataikra, és nincs információnk az adatgyűjtés mértékéről, céljáról, valamint a tárolás időtartamáról. Azonban ez általában csak a felhasználó IP címét érinti, ami nélkül a harmadik fél nem tudná a beágyazott tartalmat elküldeni az adott felhasználó böngészőjére. Az IP cím tehát szükséges a tartalom megjelenítéséhez.

A harmadik felek adatvédelmi irányelveiről a honlapjukon kaphat bővebb információt:

- Facebook (Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland) https://www.facebook.com/about/privacy
- Instagram (Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland) https://www.instagram.com/legal/privacy/
- Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland) https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy

14. A Partnershopjaink weboldalához vezető linkek

Weboldalaink linkjein keresztül eljuthat parnereink weboldalaihoz (Online-Shopok, a következőkben: “partnershopok”), amelyeken keresztül az általunk bemutatott termékek megvásárolhatók és amelyeken keresztül a vásárlás közvetlenül bonyolítható le. A partnershopok nem velünk kapcsolatban álló, hanem gazdaságilag önálló vállalkozások. Amennyiben Ön rákattint az általunk mutatott termékekre és ezáltal a linkekre, közvetlenül eljut partnershopjaink oldalára. Ettől kezdve nincs befolyásunk abban a tekintetben, hogy a partnershopok milyen adatokat gyűjtenek be és használnak fel. Az adatgyűjtésről és adatfelhasználásról szóló pontosabb információk a mindenkori partnershopok adatvédelmi nyilatkozatában találhatók. A harmadik fél weboldalain történő adatgyűjtés és adatfelhasználás kikerült az ellenőrzésünk alól.

15. Affiliate-Marketing

Weboldalunkon affiliate marketing tevékenységet folytatunk. Az affiliate marketing lehetővé teszi a kereskedelmi szereplőknek, úgynevezett hirdetőknek, hogy hirdetéseket jelenítsenek meg harmadik felek webhelyein, más szóval a marketing partnerek webhelyein, amelyeket leányvállalatokként vagy kiadókként ismernek el. Ha rákattint a hirdetési adathordozóra és így az affiliate linkre, akkor átirányítja Önt a hirdető szolgáltatásába. Ettől a pillanattól kezdve nincs befolyásunk arra, hogy az adatokat milyen módon gyűjtik és használják az affiliate hálózat többi résztvevője, és maga a hálózat. Az egyes kapcsolt hálózatokkal kapcsolatos további információk a megfelelő adatvédelmi politikáikban találhatók.

16. Automatizált döntéshozatal

Tartózkodunk az automatikus döntéshozástól, ideértve a profilalkotást is, a DS-GVO 22. cikke alapján.

  • Kapcsolattartás

Ladenzeile
Zimmerstraße 50
10888 Berlin
Németország
E-Mail: info@ladenzeile.com
Tel: +49 (0)30 - 609 84 88 98
Fax: +49 (0)30 - 609 84 88 99

Visszajelzés
Vissza